Outsourcing og offshoring

Outsourcing og offshoring

Hvad er outsourcing?

Outsourcing er processen med at kontrahere en tredjepartsvirksomhed til at udføre en funktion på vegne af din forretningspraksis. I modsætning hertil er offshoring mere specifikt relateret til praksis med at flytte specifikke processer (ikke nødvendigvis inkludere alle aspekter) til en offshore-lokation.

Outsourcing betyder i det væsentlige at få noget gjort “internt”, men ved at betale nogen andre for at gøre det for dig. Outsourcing kan bruges som et strategisk omkostningsreduktionsværktøj for virksomheder. Outsourcing kontrakterer disse funktioner ud til eksterne virksomheder, der er specialiseret i dem, i stedet for at lade medarbejdere udføre opgaver, de ikke er bedst egnet til. Outsourcing kan omfatte næsten enhver aktivitet – fra kundeservice, dataindtastning eller informationsbehandling, callcenterservice, juridisk forskning/dokumentgennemgang, lønbehandling og håndtering af krav. Outsourcing er en måde, hvorpå virksomheder kan fokusere deres energi på det, de gør bedst, samtidig med at de udnytter ekspertisen og stordriftsfordele, der er tilgængelige i andre dele af verden. Outsourcing kan gennemføres både nationalt og internationalt.

Outsourcing er ikke det samme som offshoring – i bund og grund betyder outsourcing at indgå kontrakt med et tredjepartsfirma i ens eget land for at udføre specifikke opgaver. Outsourcing kan give adgang til ressourcer, der ellers ville være for dyre eller tidskrævende at få nationalt. Det giver virksomheder mulighed for at koncentrere sig om deres kernekompetencer og samtidig opretholde bred dækning på andre områder. Outsourcing har været en attraktiv mulighed for små virksomheder, fordi de typisk ikke har ressourcerne til at ansætte medarbejdere med specialiserede færdigheder. Outsourcing kan lade dem drage fordel af kvalitetsservices uden at skulle indgå en betydelig forpligtelse.

Outsourcing er nogle gange kontroversielt, fordi mange traditionelle arbejdsgivere ser det som en trussel mod deres job. Outsourcing eliminerer ikke behovet for medarbejdere – det flytter simpelthen arbejdet fra den ene hånd til den anden. Outsourcing vil aldrig erstatte en intern arbejdsstyrke fuldstændigt, men rejser derimod spørgsmålet om, hvem der udfører hvilke funktioner inden for en organisation, og hvor disse funktioner outsources.

Hvad er fordelene ved outsourcing?

Der er flere grunde til at outsource anstrengelser, men de fleste virksomheder vælger at outsource, fordi det er billigere. Outsourcing kan hjælpe virksomheder med at sænke omkostningerne ved forretningsdrift og øge kvaliteten gennem tilsyn fra eksperter. Outsourcing giver også virksomheder adgang til mere avanceret teknologi eller forskellige vidensområder. En virksomhed kan mangle ekspertise på et område eller have en opgave i kø, som de har brug for hjælp til, så de søger hjælp udefra for at løse problemet hurtigt til en rimelig pris i stedet for at forsøge selv – det er outsourcing på sit bedste.

Fordele ved outsourcing

Outsourcede medarbejdere nyder ofte godt af, at deres arbejdsgivere påtager sig driftsomkostninger såsom lønafgifter og sundhedsydelser, hvilket giver dem mulighed for at fokusere på deres kunder og virksomhed i stedet for at bekymre sig om administrative spørgsmål. Outsourcing giver også virksomheder adgang til mere avanceret teknologi eller forskellige vidensområder. For eksempel kan en virksomhed mangle ekspertise på et område eller have en opgave i kø, som de har brug for hjælp til, så de søger hjælp udefra for at løse problemet hurtigt til en rimelig pris i stedet for at forsøge selv – det er outsourcing på sit bedste.

Hvad er ulemperne ved outsourcing?

Der er flere grunde til outsourcing, men overordnet set vælger de fleste virksomheder at outsource, fordi det er billigere. Outsourcing kan hjælpe virksomheder med at sænke driftsomkostninger og øge kvaliteten gennem tilsyn fra eksperter. Outsourcing giver også virksomheder adgang til mere avanceret teknologi eller forskellige vidensområder. For eksempel kan en virksomhed mangle ekspertise på et område eller have en opgave i kø, som de har brug for hjælp til, så de søger hjælp udefra for at løse problemet hurtigt til en rimelig pris i stedet for at forsøge selv – det er outsourcing på sit bedste.

Organisationer leder efter metoder til at optimere omkostningerne i denne usikre økonomi. Internettet giver virksomheder adgang til billige arbejdsmarkeder i Indien med rigelige engelsktalende med teknisk viden. Derudover taler mindst 100 millioner mennesker i Indien primært engelsk, hvilket gør det til en ideel Outsourcing-destination for virksomheder i USA og andre lande.

Hvad er Offshoring?

Offshore Outsourcing er mere specifikt relateret til praksis med at flytte specifikke processer (ikke nødvendigvis alle aspekter) til en offshore lokation. Udtrykket “Offshore Outsourcing” er blevet mere og mere populært, fordi det er mere præcist og ikke har de negative konnotationer forbundet med ordet Outsourcing.

Definition af Offshoring

Definitionen af ​​offshoring handler om outsourcing af forretningsprocesser (BPO). Business Processing Outsourcing indebærer, at den outsourcede jobfunktion skal involvere interaktion med nøgleinteressenter eller slutkunder. Det skal være en gentagen proces, der kræver standardiserede input og output. Klassificering som en jobfunktion med outsourcing af forretningsprocesser betyder, at mange mennesker gør præcis det samme flere steder i et land eller rundt om i verden. Et væsentligt element i offshoring er, at en kundevirksomhed ikke ejer (eller hoster) processen, der skal outsources. I stedet hostes (udføres) funktionen på en fjern lokation, som klientvirksomheden ikke ejer eller driver. Udtrykket offshoring indebærer, at processen flyttede til udlandet eller på tværs af nationale grænser. Outsourcing kan forekomme indenlandsk eller internationalt, men hvis det inkluderer (og kræver) flytning til et andet land, vil dette blive klassificeret som offshoring.

Offshore Outsourcing

Den fremmeste fordel ved offshore outsourcing er, at virksomheder markant kan reducere omkostningerne ved at overføre nogle af deres operationelle processer til lande, hvor medarbejdere tjener lavere lønninger, og industriproduktionspriser er meget konkurrencedygtige i forhold til andre lande i Vesteuropa og Nordamerika. Denne strategi gør det muligt for virksomheder at fokusere på kernekompetencer samtidig med at opretholde bred dækning af supportfunktioner. Outsourcing er ofte en del af forretningsprocesreengineering, der sigter mod at forbedre organisationers effektivitet og produktivitet med indenlandske og udenlandske ressourcer.

Outsourcing kan også tillade virksomheder at få adgang til færdigheder, der ikke er tilgængelige internt, hvilket giver virksomheder mulighed for hurtigt og nemt at skalere deres arbejdsstyrke.

Offshore outsourcing er meget vellykket, fordi det giver dig mulighed for at trænge ind på et nyt marked, hvilket gør det muligt for din virksomhed at øge sin rækkevidde uden behov for yderligere kapitalinvesteringer, forretningsinfrastruktur eller omkostninger. Udviklingsteams, der er outsourcet, er ofte mere fleksible end interne teams, da de ikke er placeret på en fast placering; dette betyder, at de arbejder på helligdage, uden for almindelig arbejdstid osv. Outsourceede udviklere vil ofte være eksperter inden for specifikke teknologier, der måske ikke findes (eller ikke kan understøttes) inden for din virksomheds miljø. Outsourceede indtægtsstrømme har betydeligt højere marginer end traditionelle salgskanaler. Outsourceudvikling kan være betydeligt billigere end at ansætte internt personale på grund af besparelser på overhead, der ofte kan udgøre 50% eller mere af de samlede omkostninger. Svartiden for dit outsourcede team til at reagere på eventuelle udviklingsforespørgsler forbedres dramatisk, da der ikke er interne møder, sludder ved vandkøleren eller firmaets politik blandet ind i ligningen – de får arbejdet gjort. Outsourcing giver en virksomhed mulighed for at fokusere på kerneforretningsaktiviteter og undgå forstyrrelser fra at have et kreativt eller teknologifokuseret team inden for sine rækker. Outsourcede teams har ikke andet valg end at udføre deres arbejde effektivt og effektivt. De har utallige kunder på tværs af forskellige brancher/sektorer, der er afhængige af dem for at levere softwareløsninger af høj kvalitet.

Offshoring er en procedure, der indebærer overførsel af specifikke forretningsprocesser til en anden placering end virksomhedens produktionsfaciliteter. Arbejdet, der udføres offshore, skal være arbejde af informationstype. Outsourcing kræver ikke flytning af processen, kun køb af tjenester fra en ekstern kilde.

Offshoring kan spare penge for virksomheder ved at reducere lønomkostninger. Det kan dog også skabe bekymringer blandt medarbejdere i hjemlandet, der frygter, at deres stillinger vil blive nedlagt eller overført til lavtlønnede arbejdere i en anden region. Outsourcing og offshoring bruges af forskellige årsager, primært når det gælder om at øge effektiviteten og reducere driftsomkostningerne. Outsourcing indebærer at flytte nogle driftsprocesser til serviceudbydere uden for virksomheden, samtidig med at man stadig ejer dem. For eksempel, hvis du ejer en virksomhed, der bygger biler, kan du outsource levering af reservedele til bildele til et firma, der specialiserer sig i denne aktivitet. Outtasking derimod indebærer ikke overførsel af ejerskab eller operationer uden for din virksomhed. For eksempel, hvis dit fabrik har brug for kontorartikler som penne og blyanter, kan du enten hente dem fra en anden placering inden for din facilitet eller købe dem fra hylden i den nærmeste butik i stedet for at producere disse varer selv.

Offshoring refererer til at overføre specifikke forretningsprocesser til en anden placering for at udnytte lavere lønomkostninger, som tilbydes i nogle lande sammenlignet med, hvad der betales til tilsvarende medarbejdere, der arbejder i dit hjemland. Udtrykket offshoring outsourcing betyder at bruge mellemmandsfirmaer placeret på forskellige steder kaldet offshored-lokaliteter – normalt lande med betydeligt lavere løn- og andre forretningsomkostninger. Outsourcing er en strategi, som mange virksomheder bruger til at reducere driftsomkostningerne. Det skal dog bruges omhyggeligt, fordi det kan have konsekvenser som reduceret kontrol over, hvordan arbejdet udføres, påvirkningen af eksisterende ressourcer og infrastruktur, muligt tab af følsomme oplysninger, afbrydelse af aktuelle operationer på grund af ændringer i funktionalitet, der leveres af outsourcede teams osv.

At outsource dine webudviklingsprojekter til Indien er en af de mest omkostningseffektive løsninger, når du har brug for kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser hurtigt; dog passer denne tilgang ikke til enhver virksomhed eller klient. Offshore-outsourcede webudviklingstjenester er ofte billigere end at ansætte internt personale på grund af besparelser på overhead; outsourcere tilbyder også stor fleksibilitet med hensyn til arbejdstimer og fjernadgang til servere og databaser. Outsourcehold har ikke noget valg end at udføre deres arbejde effektivt og effektivt. De har utallige kunder på tværs af forskellige brancher/sektorer, der er afhængige af dem for at levere softwareløsninger af høj kvalitet. Den primære fordel er reduktionen af omkostninger, fordi vi ikke har kontoromkostninger, infrastrukturomkostninger osv. At outsource projekter til Indien kan være ideelt, når du har brug for et bestemt udviklingsarbejde leveret inden for en kort tidsramme. Derudover giver outsourcing klienter adgang til globale talentpuljer med ekspertise inden for forskellige teknologier; en anden betydelig fordel er forbedret kommunikation på grund af brugen af engelsk som kommunikationssprog. De eneste ulemper er normalt dårlig service på grund af manglende erfaring eller engagement fra udviklere i nogle outsourcingfirmaer i Indien. At outsource webudviklingsprojekter til Indien er en god idé for små virksomheder, start-ups og iværksættere, der ønsker en fantastisk hjemmeside uden at bruge for meget. Hvis du imidlertid har brug for kvalitetsarbejde på lang sigt, vil et mere praktisk valg være at ansætte talentfulde interne udviklere i stedet for at gå offshore på grund af den fleksibilitet, der følger med denne tilgang. Outsourcing kan have sine ulemper, men det kan være gavnligt, når man reducerer omkostninger og samtidig opretholder en konkurrencefordel over for eksisterende konkurrenter.

+ Fordele:

– Lavere driftsomkostninger

– hurtigere leveringstider og øget produktivitet

– adgang til globale talentpuljer med ekspertise inden for forskellige teknologier

– forbedret kommunikation på grund af brugen af engelsk som kommunikationssprog

– ingen kontoromkostninger eller infrastrukturomkostninger osv.

– Ulemper:

– Outsourcehold kan mangle erfaring og engagement

– At outsource webudviklingsprojekter til Indien er ikke egnet til en langsiget basis.

Som det fremgår, har outsourcing af webudviklingsprojekter til Indien både fordele og ulemper; det er en strategi, der bør anvendes omhyggeligt, fordi det kan have konsekvenser som reduceret kontrol over, hvordan arbejdet udføres, påvirkning af eksisterende ressourcer og infrastruktur, muligt tab af følsomme oplysninger, forstyrrelse af aktuelle operationer på grund af ændringer i funktionalitet leveret af outsourcede hold osv. Hvis din virksomhed har brug for en fantastisk hjemmeside uden at bruge for mange penge på webudviklingstjenester, er det bedre at ansætte talentfulde interne udviklere i stedet for at gå offshore.

At outsource dine webudviklingsprojekter til Indien er en af de mest omkostningseffektive løsninger, når du hurtigt har brug for kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser. Denne tilgang passer imidlertid ikke til enhver virksomhed eller klient, fordi offshoring tillader lille kontrol over, hvordan arbejdet udføres, og manglende engagement fra outsourcede hold.

Outsourcing giver klienter adgang til globale talentpuljer med ekspertise inden for forskellige teknologier; en anden betydelig fordel er forbedret kommunikation på grund af brugen af engelsk. Den primære fordel er reduktionen af omkostninger, fordi vi ikke har kontoromkostninger, infrastrukturomkostninger osv. At outsource projekter til Indien kan være ideelt, når du har brug for et bestemt udviklingsarbejde leveret inden for en kort tidsramme.

At outsource dine udviklingsprojekter til udlandet som Indien vil lade dig vokse din virksomhed hurtigere og mere effektivt ved at undgå sådanne omkostninger til infrastruktur, nye ansættelser osv. At outsource webudviklingsprojekter til Indien anbefales til små virksomheder, start-ups og iværksættere, der ønsker en fantastisk hjemmeside uden at bruge for meget. Imidlertid, hvis du har brug for kvalitetsarbejde på lang sigt, ville et mere praktisk valg være at ansætte talentfulde interne udviklere i stedet for at gå offshore på grund af den fleksibilitet, der følger med denne tilgang. Outsourcing kan have sine ulemper, men det kan være gavnligt ved at reducere omkostningerne samtidig med at opretholde en konkurrencefordel over eksisterende konkurrenter. Outsourcing af webudviklingsprojekter til udlandet giver dig mulighed for at fokusere på din kerneforretning og stoppe med at spilde tid og penge på at ansætte nye ressourcer, skabe infrastruktur osv.; at outsource webudviklingsprojekter i udlandet vil også spille en afgørende rolle i at forbedre væksten ved at give dig mulighed for at udvide din virksomhed hurtigt og nemt. At outsource dine webdesignprojekter i udlandet giver fremragende fordele som reducerede driftsomkostninger, øget produktivitet, hurtig og hurtig leveringstid, enestående kvalitet og adgang til flersprogede hold med varieret ekspertise.

At outsource dine webudviklingsprojekter vil hjælpe dig med at spare en masse penge, fordi vi ikke har kontoromkostninger: ingen husleje, møbler osv.; desuden behøver vi ikke at betale socialsikring og forsikringsydelser osv. At outsource dit projekt i udlandet er fordelagtigt, fordi vores priser er lave sammenlignet med det lokale marked. Derudover giver outsourcing virksomheder adgang til specifikke færdigheder, der ville være dyrere eller endda umulige at finde lokalt.

Ikke desto mindre er det vigtigt at nævne, at hvis din virksomhed kræver en høj grad af engagement fra dens udviklere på grund af langvarige forhold, kan outsourcing bringe nogle udfordringer ved at forstyrre deres arbejdsrutiner. Men på den anden side gør outsourcing det muligt for små virksomheder og start-ups at få adgang til ressourcer af høj kvalitet uden behov for at investere en betydelig mængde penge i medarbejdere, kontorer osv.

Outsourcing af webudviklingsprojekter til udlandet kan være en god løsning for små virksomheder og iværksættere, der ønsker en fantastisk hjemmeside, men ikke har tilstrækkelig kapital til at ansætte talentfulde udviklere internt. Outsourcing af dine webdesignprojekter til Indien er muligt fra ethvert land, så du behøver ikke bekymre dig om tidsforskelle og sprogbarrierer, der kunne forårsage forvirring og misforståelser. Derudover giver outsourcing forretningsindehavere mulighed for at fokusere på deres kerneydelse i stedet for at blive overvældet af interne bekymringer som ansættelse af nyt talent, opbygning af infrastruktur, kontorekspenser osv. Det spiller også en vital rolle i at forbedre væksten ved at tillade dem hurtigt og nemt at udvide deres forretning ved at ansætte talentfulde ressourcer fra den globale talentpulje uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Outsourcing af webdesignprojekter i udlandet giver dig mulighed for at have mere tid til dig selv og din familie samtidig med at sikre, at alle dine konkurrenter lider af manglende vækst på grund af deres ineffektive forretningsmodel. Outsourcing har sine ulemper, men det kan blive gavnligt for at reducere omkostningerne og samtidig opretholde effektiviteten over for eksisterende konkurrenter. Outsourcing af webdesignprojekter giver dig adgang til flersprogede teams med forskellig ekspertise, så du får overlegen kvalitetsarbejde til tiden og til en overkommelig pris. Outsourcing bringer fremragende fordele, men der er også nogle ulemper; lad os diskutere dem en efter en:

– Kommunikationsproblemer på grund af brug af forskellige sprog (engelsk i de fleste tilfælde)

– Kan forstyrre arbejdsgange på grund af tildeling af opgaver til fjernhold

– Outsourcing af webudviklingsprojekter kan forårsage problemer, men det er intet sammenlignet med fordelene ved outsourcing. Outsourcing bliver stadig mere populært i dagens hurtigt skiftende forretningsmiljø. Outsourcing giver små virksomheder og start-ups adgang til premiumkvalitetsressourcer uden behov for at investere en betydelig mængde penge i medarbejdere, kontorer osv. Outsourcing af webdesignprojekter til udlandet giver dig mulighed for at ansætte talentfulde ressourcer fra den globale talentpulje uden at gå på kompromis med kvaliteten eller betale for meget for dem. Outsourcing gør det muligt for små virksomheder og iværksættere at opnå gode resultater med minimal indsats på grund af flerfaglige teams; virksomheder sparer også tid ved ikke at tildele forskellige opgaver på forskellige stadier af projektets livscyklus, hvilket gør outsourcede webudviklingsprocesser mere effektive.

Sidste tanke

Outsourcing er en fantastisk måde at få arbejdet gjort, men der er også nogle ulemper. Når du outsourcer dit projekt i udlandet, kan det tage længere tid at færdiggøre og derefter levere på grund af tidszoneforskelle. Vi samler teams fra hele verden med 24/7 support, så vi altid er tilgængelige, når vores kunder har brug for os – uanset hvilken tidszone de bor i, eller hvor deres kontor er placeret. Det betyder levering til tiden uden nogen undskyldninger! Kontakt os i dag, hvis du ønsker en outsourcing-partner, der sørger for, at alle dine deadlines overholdes hver eneste gang.

SENESTE ARTIKLER

Vi sammensætter, du opskalerer

Vi samler dit offshore arbejdshold, administration, menneskelige ressourcer og giver dig en dedikeret europæisk kontaktperson så du kan fokusere på det du er bedst til – at vokse!

WeAssemble er her for at hjælpe dig

Lad os samle dit offshore udviklingshold. Har du spørgsmål til vores processer? Klar til at skalere dit hold? Udfyld formularen – så vil vores hold kontakte dig indenfor 24 arbejdstimer.